Όλα τα μηνύματα

Ερ: is the battery included?

Ερώτηση από usmcnl επί 2021-01-13 05:05:58

BG579503625 Yes,included. There's a plastic insulator foil to prevent battery draining before you start using it.

2022-02-18 03:07:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: I am in Cameroon and I would like to know how to get this product in my country?

Ερώτηση από kafoche επί 2019-10-06 03:35:58

usmcnl Just order it?

2020-02-16 03:18:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How many panels we can attach with this controller?

Ερώτηση από Kumar Khatri επί 2018-11-10 03:06:16

usmcnl depends on how many wp the panels are

2020-02-16 03:16:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 10 kWh solar what can I use

Ερώτηση από Hamoud Al Mahmoodi επί 2018-12-13 12:08:20

usmcnl no just 0,7kwp

2020-02-16 03:16:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)