Όλα τα μηνύματα

Ερ: will dji goggles fit in it? with or without antenna?

Ερώτηση από krackjack επί 2021-02-23 02:47:27

BG133202243 yes, but without stock antenna, or with antenna from iflight or luminier

2021-09-23 12:13:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this work with INAV?

Ερώτηση από krackjack επί 2021-04-17 09:30:50

BG502416464 yes

2021-09-17 12:50:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: V5 Frames, XL7 V5 is a 10" size quadcopter, ??? or for 7"? please confirm.

Ερώτηση από krackjack επί 2021-05-07 10:30:42

Alan1963 7inch.

2021-05-12 10:20:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)