Όλα τα μηνύματα

Ερ: Qual o software que se pode usar para ler os cartões?

Ερώτηση από tripeiro επί 2022-01-10 09:46:16

Trapezoid Suitable for desktop PC, Macbook, Lenovo Yoga, Ultrabook, etc.

2022-01-10 09:03:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: canon 700D 18_55 uyumlu mu?

Ερώτηση από Omer2525 επί 2022-01-09 02:27:48

tripeiro Julgo que seja compatível com todas as objectivas

2022-03-04 04:50:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: good morning, how can I send the remote in black?

Ερώτηση από BG134638208 επί 2021-08-24 09:03:15

tripeiro O comando está configurado

2022-03-04 04:48:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I already bought the water filter. Where can I buy the cartridge and how much?

Ερώτηση από orual επί 2020-09-18 08:37:58

tripeiro Ainda não instalei

2022-03-04 04:46:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)