Όλα τα μηνύματα

smetana2015 the bulb can be connected directly to 9-32V, the measured power is 18W

2022-02-03 12:26:47 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: how is power consumption ? does battery sign blink..

Ερώτηση από Sumedh Vaidya επί 2022-01-07 11:52:43

smetana2015 measured 25W + 24W on one bulb

2022-01-10 10:14:19 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: so It Works as a capacímeter UP to 60m (60000u) farad?

Ερώτηση από lucasferrr επί 2021-04-19 06:26:18

smetana2015 Themanual says 30mF, I don't have such a big capacitor to try it

2021-04-21 10:25:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (8)

Ερ: what voltage

Ερώτηση από steve452 επί 2021-03-24 03:21:34

smetana2015 12V DC 2A

2021-03-25 01:37:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)