Όλα τα μηνύματα

BG193510124 make initiative to watch video for information or to have knowledge so that you will know what to do

2021-09-30 06:54:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

evrodelta it's just a valve. When 12v is present on the terminals, it allows water to flow. No power - no water flow

2021-09-13 01:58:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it compatible with canon eos 60d or do I need differnet size one?

Ερώτηση από Andrija επί 2018-05-27 02:27:26

evrodelta it depends on your lenses diameter

2021-09-13 01:56:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is it a wind turbine generator, or it's just the blades?

Ερώτηση από evrodelta επί 2020-08-13 03:38:06

Heat a wind turbine generator

2020-08-15 12:42:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the round DC jack for ? Is it for powering some device?

Ερώτηση από M100 επί 2020-05-25 01:36:59

evrodelta I think it's for connecting a thermal sensor to check the battery heat. but I am not 100% sure

2020-06-05 02:21:27 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does this work with a pulse or continuous voltage?

Ερώτηση από vazquezjm επί 2019-12-04 11:18:54

evrodelta it works on 12v DC

2020-05-17 03:57:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)