Όλα τα μηνύματα

Ερ: how much speed is this

Ερώτηση από BG016461613 επί 2020-06-17 08:53:48

Shaun Campbell Veryfast...

2021-08-12 03:18:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: can I get this car to India?

Ερώτηση από BG171212384 επί 2020-10-01 05:36:27

Shaun Campbell Veryfast...

2021-08-12 03:17:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Shaun Campbell Itshould be fine. Comes with a 1A power supply

2021-08-12 03:17:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Merhaba Türkiye'den alan varsa gümrüğe takılıyor mu ürün ?

Ερώτηση από BG332101212 επί 2021-04-12 01:02:02

Shaun Campbell I;mfrom South Africa... Don't have any information of Turkish customs

2021-04-16 05:52:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: which Battery will be send with the car? how much mAh did the Batterie have.

Ερώτηση από Ready4atalk επί 2021-04-15 02:40:31

Shaun Campbell Thesingle battery option had a 1500mAh battery. the standard blue one

2021-04-16 05:49:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)