Όλα τα μηνύματα

Ερ: The band B28 is-it supported?

Ερώτηση από aficio94 επί 2020-09-03 07:38:34

lenkeitomasz yes support B28

2021-12-08 10:41:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: what is the maximum wireless network speed in 5,8ghz ?

Ερώτηση από lenkeitomasz επί 2021-01-12 05:33:27

Quenelle 433Mbps to 1Gbps

2021-02-06 08:08:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hello This is compatible with 240 AIO liquid cooling?

Ερώτηση από lenkeitomasz επί 2020-08-12 11:17:26

Piggyg0u7 You can contact our online customer service for detailed consultation.

2020-09-06 09:53:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)