Όλα τα μηνύματα

Ερ: just buy a green body is possible...?

Ερώτηση από GRISBY67 επί 2021-03-26 03:01:48

Proto_pathy no on sale now

2021-04-01 06:52:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: la batterie d origine 2s ou 3s ...??? la voiture 1/8em ou 1/ 10em...??? merci ...

Ερώτηση από GRISBY67 επί 2020-12-25 08:02:28

BG401844224 Batterie d’origine 3s et voiture 1:10 eme

2021-02-25 03:27:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: In the pictures this is Rh111 model. It's fit for RH1013 ?

Ερώτηση από BG152181244 επί 2020-07-30 12:55:30

GRISBY67 sur les photos c est la VRX RH 811 1E 1.8 em double accus RIEN A VOIR AVEC LA RH1013

2021-02-14 01:36:38 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can you put a different battery to this car

Ερώτηση από BG453134856 επί 2020-06-11 04:19:03

GRISBY67 yes but 7.4 v

2021-01-23 08:52:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i use 3s batteries in this car?

Ερώτηση από BG531516554 επί 2020-06-26 12:30:55

GRISBY67 non!!!

2021-01-23 08:51:06 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: le moteur est t'il bruchless

Ερώτηση από BG353172246 επί 2020-10-19 05:02:31

GRISBY67 oui

2021-01-23 08:49:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: is there a possibility to buy a new (same) body. i’vi broke mine.

Ερώτηση από BG463257113 επί 2020-12-02 11:53:53

GRISBY67 oui il y en a pas mal qui peuvent s adapter sinon il y a en jaune aussi

2021-01-23 08:48:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: I want bigger wheels, any suggestions

Ερώτηση από BG231615024 επί 2021-01-02 02:57:29

GRISBY67 sur les petits modèles sa ne sert pas à grand chose au pire 90mm max...!!! c est un truggy.

2021-01-23 08:45:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: i have a 2600 mac battery cn i put it in this car will it damage the car

Ερώτηση από BG535193735 επί 2020-10-06 05:54:57

GRISBY67 good but 7.4 v

2021-01-23 08:42:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this four wheel Drive?

Ερώτηση από Rich επί 2020-05-03 09:43:14

GRISBY67 yes 4x4

2021-01-19 04:12:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)