Όλα τα μηνύματα

Ερ: Doesn't work for me. Any suggestions? I've installed capacitor and everything as the schema

Ερώτηση από Savas Avramidis επί 2019-12-26 06:05:56

KW82 I didn’t connect the capacitor but it works fine for me. When I press the buttons it controls the lights even without connecting It to the app. Have you wired it correctly? Live into ‘L’ and then the line in the correct places?

2019-12-27 05:22:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it need a gateway like broadlink rm?

Ερώτηση από Jed Marrow επί 2019-11-08 10:33:55

KW82 No, to use with Alexa/Google you need to connect it through the eWelink app

2019-12-27 05:19:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)