Όλα τα μηνύματα

Ερ: does it come with props ?

Ερώτηση από Kom επί 2020-08-19 07:01:35

Robbie_Lee yes I does, I believe min came with a total of 8 props

2021-09-13 02:22:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: are these 25A on 4 channel or each channel 25a so 100A?

Ερώτηση από Jakob επί 2020-01-01 05:24:45

Robbie_Lee correct

2021-09-13 02:21:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: It doesn't come with a strap?

Ερώτηση από BG361152244 επί 2020-10-25 01:08:17

Jose_c yes , it comes with a strap.

2020-10-30 05:06:34 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can i add on novice3?

Ερώτηση από Simopizzapata επί 2020-08-06 12:40:22

Robbie_Lee thenovis 3 looks like its only 25x25 mounting holes so it will not work

2021-08-01 05:13:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Dimensions Base Plate.. please?

Ερώτηση από davidmeke επί 2019-10-09 07:06:02

Robbie_Lee 25x25

2021-08-01 05:06:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is the nano v2 vtx better than the stock vtx of the thinyhawk 2 freestyle ??

Ερώτηση από BG331534362 επί 2021-07-30 01:51:58

Robbie_Lee Yesit is. Im very happy with mine, so i bought 4 more

2021-08-01 05:06:12 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)