Όλα τα μηνύματα

Ερ: Ele tem o indioma brasileiro?

Ερώτηση από BG231640501 επί 2021-10-30 07:43:13

BG710183655 yrs

2022-04-12 08:58:01 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Does it work in Hungary?

Ερώτηση από leonstein επί 2022-03-27 02:33:51

BG710183655 yes

2022-04-12 08:57:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)