Όλα τα μηνύματα

celikmustafa çok küçük bir ürün gönderdiler bana da olmadı

2021-11-14 01:03:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Flight time and flight height?

Ερώτηση από BG591112181 επί 2021-11-11 01:03:47

celikmustafa 5 dakika da şarjı bitiyor. 5 metre yüksekliğe çıkıyor. çok kaliteli bir ürün değil tavsiye etmem

2021-11-14 01:01:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: долго мне еще ждать отправки?

Ερώτηση από pivchik22 επί 2021-10-03 02:50:04

celikmustafa Türkçe yazın. anlamıyorum

2021-11-04 10:58:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Cuantos ms tiene de respuesta el teclado amigo?? +

Ερώτηση από BG192112175 επί 2020-07-22 10:17:53

celikmustafa No se sobre este tema

2021-10-25 09:46:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)