Όλα τα μηνύματα

Ερ: can i connect this earpods to ps4/5?

Ερώτηση από BG411041521 επί 2021-05-10 03:28:10

Yuval Yes If it has BT

2021-09-11 08:14:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Can RGB turned off?

Ερώτηση από garethrossuk επί 2021-03-07 10:28:50

Yuval No

2021-09-11 08:13:45 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: funciona no ps4?

Ερώτηση από Toni_koike επί 2021-05-22 04:54:48

Yuval english?

2021-08-27 02:57:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: quando tera um novo estoque?

Ερώτηση από Ariel2003 επί 2021-04-14 08:23:48

Yuval English?

2021-08-27 02:56:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Minha encomenda está atrasada, sabe me dizer o porquê?

Ερώτηση από BG431110223 επί 2021-07-15 10:37:54

Yuval English please

2021-08-27 02:56:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: Minha encomenda está arrasada, pode me dizer o porquê?

Ερώτηση από BG431110223 επί 2021-07-15 10:36:04

Yuval English?

2021-08-19 12:14:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: How is the delay on PC?

Ερώτηση από BG151939247 επί 2021-06-12 12:08:05

Yuval No delay

2021-08-19 12:14:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)