Όλα τα μηνύματα

Ερ: When will the Red and white be back in stock?, Thank you..

Ερώτηση από denmatpaul επί 2020-11-13 05:23:21

klogeaage Ido not know

2021-01-05 03:26:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

klogeaage very poor quality bought 5 and 3 is dead 2 not uset yet, unfortunatly i didnt discover it before garantie run out

klogeaage 24/11/2017
0
Σχόλια (1)