Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is the Android system root?

Ερώτηση από Daniel k. επί 2021-03-02 01:19:01

puškin nie

2022-01-11 04:31:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: where is my phone...?

Ερώτηση από BG141324512 επί 2020-12-09 06:30:28

puškin bol doručený

2022-01-03 01:38:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: does it decode ac3 audio and give real 5.1 ch output through spdif out ?

Ερώτηση από Amit pal ap1980 επί 2020-02-06 05:54:44

puškin áno

2021-11-26 01:16:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)