Όλα τα μηνύματα

azzamjohn Yes, if not it can reduce the lifetime of the spindle. Alternatively you can 3D print a different cooling part that will allow more airflow for cooling.

2021-05-25 07:13:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Paddy0679 With a TX16S I geht a very short range too.(Around 100 meters with frequency tuning.) Same with Radioking TX18S.S

Joseph 02/04/2021
0
Σχόλια (1)