Όλα τα μηνύματα

Ερ: How many kilowatts is it, eg 1.5 or 2.0 or 4.0 How many thanks

Ερώτηση από nikokantalora221 επί 2021-09-23 04:08:24

Meridionale 1,5 KW

2021-09-23 04:18:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)