Όλα τα μηνύματα

smssorin The lead acid battery is totally unused fully, he has voltage but not amps, the cells are totally sulfation, is not possible to recover that battery with no other solution, the equipment see that battery is in shortcircuit, cannot push amps :)

2021-09-12 02:49:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do the messages appear in the Portuguese language?

Ερώτηση από mao επί 2017-12-31 07:08:00

smssorin Yes, you connect to phone and from there change the language

2021-09-12 01:37:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

smssorin Yes, you connect to phone and from there change the language

2021-09-12 01:37:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: bom dia , quando vai chegar o de 40 a?

Ερώτηση από BG221314114 επί 2021-07-09 09:03:05

smssorin The inverter is working as specified, I have the 30amps version and tested at 32amps

2021-09-12 01:36:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)