Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is this flask used for? And how long does the battery last for?

Ερώτηση από BG211439222 επί 2021-06-04 01:51:53

DanielDMXS For whatever you prefer, cold or hot beverages, I have used it for both and it works just fine ! and my battery still is working and have used it for around 6 months

2021-06-15 09:58:50 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the flight time with the stock battery?

Ερώτηση από Ecz Villesis επί 2020-08-21 08:21:13

DanielDMXS It flies around 5~6 minutes per battery! so i recomend you to pick the one with 4 batteries if you want to fly for at least 20 minutes

2021-06-15 09:45:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can it carry an all in one fpv camera ?

Ερώτηση από BG234816141 επί 2021-04-20 12:10:12

DanielDMXS Yes but you need to adapt it to carry one, i believe there's a kit to add the pfv camera to this drone

2021-05-29 12:20:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is it now a RHCP or a LHCP? The description says Left but the Name says Right....

Ερώτηση από Jack επί 2021-01-09 11:45:35

DanielDMXS RHCP, I guess now they corrected the product description!

2021-05-21 11:07:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

DanielDMXS There is not owner manual as i know, Look how to bind the XM+ receiver and the lookfor a tutorial for the Literadio 2, that should help, remember that when your binding, you have to place the drone and the remote at leat 1 or 2 meters away

2021-05-10 01:54:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)