Όλα τα μηνύματα

BG434616425 changed a few connectors and one set to work out yet. engine turns but no power as hall sensors slip and noisy. thanks for asking

BG434616425 15/09/2022
0
Σχόλια (2)

Ερ: Is it really only 64 MB and not gigabytes

Ερώτηση από BG434616425 επί 2022-04-11 05:04:09

The seller yes, 64MB

2022-04-12 08:35:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)