Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do you have a 2-way switch version for a long passage with a light switch at both ends?

Ερώτηση από prinsloojohann επί 2020-08-30 04:11:25

Mykulstin So long as there is wifi coverage at both switches, it's doesn't matter how long the passage is

2022-01-06 01:31:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)