Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the paralellism precision in mm? What means "Fine"?

Ερώτηση από Aladin επί 2019-09-16 03:35:29

Pyraz28 Less than 0,005mm. Unfortunately, my review has not been published for several months by Banggoods

2019-09-16 09:06:53 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)