Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can we measure current (Amp) with this?

Ερώτηση από Abeldiyas επί 2020-12-08 08:34:56

Lundy No with this Mustool MT111 Touch Screen Digital Multimeter you can not measure AC OR DC Current (Amp ).

2020-12-08 08:44:08 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: What does "minimum start voltage" mean ? It is mentioned in product details

Ερώτηση από BG471251618 επί 2021-07-13 12:17:11

Abeldiyas It means from that much voltage it can be repaired using the device. Below that level it can not be repaired using this device. for eg. if voltage drop below 8 volt it can't repair using this device.

2021-07-13 11:58:48 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What working pressure does he need?

Ερώτηση από peterbosakkosice επί 2021-01-30 11:32:31

Abeldiyas No idea about the working pressure, but work with the normal household faucet connection. No additional pressure needed

2021-06-23 02:19:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can we measure Amp (current) in this?

Ερώτηση από Abeldiyas επί 2020-12-09 11:05:17

Bowstring Hi,it can't

2021-01-07 12:57:12 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)