Όλα τα μηνύματα

Ερ: I bought 2, is it possible to come 10 meters in one piece?

Ερώτηση από BG251023536 επί 2021-09-06 03:31:55

FrincuFPV Well i think so. I bought 5m and all comes in on pice. Read the discretion

2021-09-06 03:55:05 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

FrincuFPV www.amazon.com Flysight-TX5820-Transmitter-Long-Distance-TransmissiondpB01L1OFDGO

2021-04-26 02:06:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: fits on Ender 3 v 2?

Ερώτηση από numerologo επί 2021-04-18 01:37:32

FrincuFPV Yes. I have Ender 3 v2 and working perfectly

2021-04-19 04:56:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: does is fit to the ender 3 v2?

Ερώτηση από BG573934181 επί 2021-03-20 07:57:24

FrincuFPV Hi yes of course. I have Ender 3 v2. And all works perfectly

2021-03-20 09:22:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: Which data can be read with the I2C (SDA,SCL) Pins? Compass data only or also GPS?

Ερώτηση από tcinbis επί 2017-11-18 11:25:08

FGDFPV 3-AxisDigital Compass ( Compass data ) Here more info if you need it: ( The Honeywell HMC5883L is a surface-mount, multi-chip module designed for low-field magnetic sensing with a digital interface for applications such as lowcost compassing and magnetometry. The HMC5883L includes our state-of-theart, high-resolution HMC118X series magneto-resistive sensors plus an ASIC containing amplification, automatic degaussing strap drivers, offset cancellation, and a 12-bit ADC that enables 12 to 22 compass heading accuracy. The I 2C serial bus allows for easy interface. The HMC5883L is a 3.0x3.0x0.9mm surface mount 16-pin leadless chip carrier (LCC). Applications for the HMC5883L include Mobile Phones, Netbooks, Consumer Electronics, Auto Navigation Systems, and Personal Navigation Devices.)

2021-02-04 01:29:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)