Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is IP of the Doorbell and can be mounted outdoor ?

Ερώτηση από Kokilans επί 2021-01-27 06:52:55

BG183217411 Better be safe than sorry

2022-04-11 04:30:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Is this phone original?

Ερώτηση από BG340132032 επί 2022-02-25 12:06:56

Kokilans Yes, it is original and get every licensed update from Xiaomi

2022-02-25 01:34:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: what is durability of battery? how long time can be used?

Ερώτηση από Kokilans επί 2021-07-25 01:35:01

Zerrenner It can't be used. Please, don't buy this camera. I bought one and throwed it to trash.

2021-11-20 08:10:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Hi, could you answer, what time it takes to process and send phone? thx

Ερώτηση από BG100374749 επί 2021-07-19 05:48:29

Kokilans I received it for about a months from the order ..

2021-07-19 06:34:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (13)