Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello . is it possible to bind my Taranis with this module to an Xk k110 Helicopter ?

Ερώτηση από Fabio επί 2018-06-24 04:58:23

Hobbyboy possibly not! you would need to check if the protocol is supported. You may need a JR style multi module like RadioMaster

2022-11-25 04:53:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)
Hobbyboy 18/03/2021
10
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: Will it bind with fly sky transmiter?

Ερώτηση από BG521155425 επί 2022-11-16 04:46:48

Hobbyboy No! you will need a Elrs module. If your Transmitter has a JR style module bay, then you can but a elrs module to plug into the back.

2022-11-17 03:53:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Foxeer Razer Nano 1200TVL 14mm CAM in the FPV version is it PAL or NTSC ?

Ερώτηση από Stnr1 επί 2022-11-09 07:31:07

Hobbyboy The description doesn't say! All most all fpv cameras can change from Pal to Ntcs using the supplied tool that comes with every camera. It a joystick type deal that let's you change aspect ratio, color, little minor things.

2022-11-16 04:15:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
Hobbyboy 30/08/2022
7
Συστάσεις
Σχόλια (1)

Ερ: Is this model Expanded Poly Styrene, coffee cup foam?

Ερώτηση από Hobbyboy επί 2022-11-13 05:58:14
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Hobbyboy Update so the gyro Stablized board doesn't work properly causing my bird to constantly nose in. If and when it does the controls seem stuck. The only thing that does work properly is the motor and gearbox. Plenty of power for this little guy. I tried fixing it but no change. All I did was re-adjusted the linkage to the elevator servo. That didn't work because the tail still goes down as the plane sits. It does not level out, even if you prop the tail up level and plug in battery. It looks nice but mines will not fly properly.

Hobbyboy 16/10/2022
0
Σχόλια (2)

Hobbyboy I notice this also that these prices are way off. Elrs rx over $20, bit you can find them here in the States for under $15 unless it's Matek.

2022-11-06 04:13:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can These work for xk 110s?

Ερώτηση από BG521210404 επί 2022-10-28 06:06:25

Hobbyboy The Xk line of rc toys usually uses a all in one board. Which has the rx, esc and servo mounted to a single board. The servo plug is usually Jst 1.25 3p. The servo you are inquiring about has regular JR,Futaba servo head. No it will not work unless you change the plug end

2022-11-06 04:11:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this receiver be paired to a flysky gt5?

Ερώτηση από BG482050637 επί 2022-10-30 02:06:14

Hobbyboy Yes and No! yes if you have a elrs module like Namimno or Betafpv. Plenty of modules out on the market. No if your tx doesn't have a JR style module bay. I have a RMT16 with Nanmimno module works great too

2022-11-06 04:06:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: will it fit scx10 2 or what should I buy ?

Ερώτηση από BG321043524 επί 2020-09-20 11:46:29

Hobbyboy This motor is a direct replacement for a 540brushed motor. Check your specs chances are you have a 540motor and yes it will work.

2022-10-30 05:22:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: servo hole dimensions?

Ερώτηση από Camilo επί 2020-01-16 09:16:42

Hobbyboy I have this Plane and it will except 5g servos on the micro side. Mini servos range from 8-12g and you would need to inlarge the servo hole. Try using Jx 5.6g or Emax 9052 servos. Both will fit perfectly without any modding. If those are too small try Hitec HS- 45 korbonite gear servos at 7g

2022-10-08 10:16:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What is a battery life of this drone

Ερώτηση από BG168365656 επί 2020-09-14 08:49:30

Hobbyboy typically 5 minutes or so! depends on flying style i.e. Flying fast or cruising.

2022-10-08 10:12:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is it compatible with Taranis XQ7 ?

Ερώτηση από meshal επί 2020-08-25 12:16:34

Hobbyboy It's depends if your QX7 is Access protocol which is newer. This rx is running ACST protocol and which is Taranis x9d

2022-10-08 10:11:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)