Όλα τα μηνύματα

Ερ: Which material please?

Ερώτηση από Kess επί 2020-07-02 10:04:14

Adosculation 100% Rayon

2020-07-06 02:35:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 100% cotton? Opaque fabric?

Ερώτηση από Kess επί 2020-07-02 10:20:15

Narcocracy The main component of the fabric is cotton, but not 100%. The fabric is opaque.

2020-07-06 02:33:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: which material?

Ερώτηση από Kess επί 2020-07-02 10:14:12

Discophoran 65%Polyester and 35%Cotton

2020-07-04 02:27:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: which material? can you look through the material (too thin)? why no customer reviews?

Ερώτηση από Kess επί 2020-07-02 10:08:42

Claire 100%Cotton

2020-07-04 02:23:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Waist in cm means around or one side

Ερώτηση από Kess επί 2018-01-13 08:31:03

Cindy The waist measures around, however the waist can stretch to10-20cm. Hope it will help you.

2018-01-18 02:21:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)