Όλα τα μηνύματα

Ερ: this product will fit to 2019 Honda civic

Ερώτηση από BG135561917 επί 2022-05-07 08:29:12

The seller Hello dear customer, thank you for your attention to our products. This product is a general style and can be compared according to your car size. If you have any questions, please contact us in time, thank you!

2022-05-19 05:41:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

BG385251129 yo la hago funcionar con 50 amperios pero flipo lo que vale esta etapa de sonido tiene una calidad de sonido espectacular y potenciales pa flipar

2022-03-24 06:00:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: it is works and fit to Honda Civic 2019?

Ερώτηση από BG135561917 επί 2022-03-06 03:41:32

The seller This product is a 2din installation bit

2022-03-14 12:59:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)