Όλα τα μηνύματα

Ερ: this model not use App Eyeplus?

Ερώτηση από joeboy deep επί 2019-04-16 11:10:22

leader1s not it doesn't. this working only with y365 pro app.

2021-11-04 10:04:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this include a nut for holding the propeller on?

Ερώτηση από kanzezol επί 2018-11-15 04:07:36

leader1s yes include a nut.

2021-11-04 10:02:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does this cam work with ycc365 plus as I have 2 cams working on it already

Ερώτηση από glenrd51 επί 2021-11-03 05:46:27

leader1s no it doesn't. this camera working only with v380 pro app.

2021-11-04 10:01:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

leader1s after i use i can say that the keyboard and the mouse working perfectly . but the headphones has a low sound also a conflict with the microphone appears when it connects together. so i didn't use the headphones at all.

leader1s 30/11/2020
2
Σχόλια (1)

Ερ: Does it work without cloud ?

Ερώτηση από raspi22 επί 2018-08-24 05:54:21

leader1s yes it does. record on SD card after the app update.

2020-09-27 03:12:04 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what app this camera uses? it has custom for Greece ? thnks

Ερώτηση από BG517224285 επί 2020-07-12 06:15:36

leader1s ycc365 plus is the correct and only app that working

2020-09-19 01:16:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Do I only have 1 choice? If I pick the remote then can I use the app as well?

Ερώτηση από areaknight επί 2020-08-12 06:24:33

leader1s you can use the remote and the app in your smartphone simultaneously.

2020-08-13 01:37:08 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

leader1s i think you have missing a lot as i did ...you can't you with digoo app or other app....also is only cloud cam even if as described that support SD card ...not record to SD 24h but just if you are online

2020-07-28 05:00:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)