Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello my friend! It's a China plug + adapter or a real EU plug directly? Thx!

Ερώτηση από lahouari επί 2020-04-19 07:54:23

Bruno6Santos No adapter. It's a real EU plug.

2020-06-18 07:26:43 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)