Όλα τα μηνύματα

Ερ: latency is not in the product description???

Ερώτηση από Truggy13 επί 2019-08-08 06:46:13

Niklas Voigt 4ms Latenz

2019-10-31 04:33:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do Fatshark diopters fit in these goggles?

Ερώτηση από mmccaule επί 2019-06-22 06:05:36

Truggy13 yes

2019-07-16 10:01:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: SMA or RP-SMA?

Ερώτηση από wout123 επί 2019-07-31 05:12:31

Truggy13 RP-SMA

2019-08-06 08:48:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: do it fit for all fatshark goggles?

Ερώτηση από headline επί 2019-07-31 04:16:57

Truggy13 NickBurnes got them for his and they fit no problem and skyzones

2019-08-06 08:49:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)