Όλα τα μηνύματα

Ερ: hello, I made a purchase of this product in 20 days and I have no changes in tracking

Ερώτηση από ézinho επί 2020-04-30 10:47:37

Blenno phobia Pls contact the customer service.https://www.banggood.com/contact-Us_hi111

2020-05-05 02:02:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: hello, I bought the product, how long will it take to send the product?

Ερώτηση από ézinho επί 2020-04-10 03:17:14

Ingression Pls contact the customer service.https://www.banggood.com/contact-Us_hi111

2020-04-28 02:23:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)