Όλα τα μηνύματα

Ερ: this keyboard works with iphone?

Ερώτηση από BG565618381 επί 2022-04-24 07:23:00

BG363345144 itworks with ipad, thus it should work with iphone too

2022-06-12 01:53:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it hotswap?

Ερώτηση από BG491846244 επί 2022-06-09 10:17:52

BG363345144 no

2022-06-12 01:52:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

rodsquires743 wl toys would like you to use a 7.4 lipo but you can use a nimh you cant get this voltage with a nimh you will have to go smaller or bigger with a niah the only problem when you go bigger it might not fit in the buggie and your right about the ecu the upper end buggies have this option but i sure this one does not and one more thing you might have to change you battery end to a deans plug in if you use a niah; these battery are alright they just dont hold a charge like a lipo battery does

2020-07-31 11:28:01 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: jak napíšu písmena s háčkem na klávesnici RK61?

Ερώτηση από BG163413144 επί 2021-02-28 01:02:30

BG363345144 shift F12(klvesa vedla delete) dan psmeno nefunguje?

2021-10-23 11:41:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)