Όλα τα μηνύματα

Ερ: Any upgraded filled shocks available for it?

Ερώτηση από Vaca επί 2021-12-11 11:13:56

zrnkiw2 the original shocks are already good enough and the stock spring hardness is just nice for the weight of the car. you only need to change the rear shock oil to thicker 2,000cst thats all.

2022-01-20 08:50:44 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will this be a direct fit for c24?

Ερώτηση από BG564863816 επί 2022-01-07 11:09:14

zrnkiw2 no, will not fit c24

2022-01-08 05:47:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

zrnkiw2 this is meant for 1/12 cars, if you put on a 1/16 like the hbx16889a, it is much heavier, and you will need to upgrade the motor to 2838/2840

zrnkiw2 01/11/2021
0
Σχόλια (4)