Όλα τα μηνύματα

BG182447191 This ones are for Tx16s, so they will fit Boxer too. The title of the product is confusing, not sure why it mention Zorro as neither gimbals or stick ends would fit the Zorro. The Zorro require AG01 mini.

2023-02-12 05:28:50 Βοηθητικός (5)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: why is there not an option for Uk plug.

Ερώτηση από Strider40 επί 2022-10-30 02:20:06

The seller Only EU Plug and US Plug now.

2022-10-31 04:31:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: When are you going yo have more stock?

Ερώτηση από Strider40 επί 2022-10-15 04:17:21

Conatus Sorry, still can not make sure.

2022-10-17 04:19:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: for most goggles is it sma male. just confused me when I saw sma and rp sma

Ερώτηση από Strider40 επί 2021-03-26 04:51:19

Wendy Maybe this will help: for sma male, you need an rpsma female. for sma female, you need an rpsma male. Whichever one the goggles are, you need to have the opposite on the antenna (and for anything really). If one is male, you need the other to be female. if one is sma, you need the other to be rpsma. You get different combinations by combining the male-female and the sma-rpsma. Hopefully that makes sense??

2021-03-29 10:11:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: Will we be able to buy the drone separately at some point?

Ερώτηση από Strider40 επί 2021-06-03 12:34:37

BG502556513 You can buy all the parts already, but it gets expensive quickly. Eachine do some that look very close already, worth a look on their site.

2021-06-06 03:08:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: does this come in mode 1?

Ερώτηση από BG037544590 επί 2021-12-14 08:29:25

Strider40 I think it comes in mode 2, not sure If you can change it on these Tx that comes with it. But if you have say a radiomaster radio you can bind these up to it.

2021-12-14 09:42:16 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Strider40 Did you order the Kit version. Or did you order the pnp version. I ordered the pnp and they sent me the kit version, so I spoke to customer service and they sorted it out.

2021-09-19 12:17:49 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)