Όλα τα μηνύματα

Ερ: can withstand hot water or is it only for cold water ?

Ερώτηση από kduke επί 2019-04-18 02:47:28

BG246445137 Both.It depends if you leave the faucet open on the cold or hot water

2020-07-20 09:40:58 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (15)