Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it work OK with heat shrink?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-13 08:13:18

monty789 No

2020-10-08 09:12:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Works for Xiaomi Wiha?

Ερώτηση από LUCAS επί 2018-06-30 09:12:16

Repo Are these actually Xiaomi or just a copy?

2020-08-27 08:39:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

Ερ: Is this OK for the TS80 as well?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-06 07:49:35

CENABITE typ

2020-07-16 03:38:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: How do I change the torque between 0.12 and 3 N.m?

Ερώτηση από halpay επί 2020-01-20 05:09:41

g_grayson 3Nm is the maximum you can turn it by hand. Maximum by battery is 0.12Nm.

2020-02-15 07:30:09 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Suitable for TS80?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-15 08:57:54

Jaye Suitable for TS80

2019-03-20 10:19:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Suitable for TS80 ?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-15 08:55:40

Flash https://www.banggood.com/MINI-T-stand-Soldering-Iron-Stand-Holder-for-TS100-TS80-Soldering-Iron-Zirconia-Ceramic-Bracket-p-1400805.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN

2019-03-20 10:17:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Anyone bought one and can say if it works or not?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-12 08:11:38

Fancywork If the product has any quantity problem, you can send an email to cservice@banggood.com to contact the banggood customer service team.

2019-04-02 01:38:34 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it work on heat shrink?

Ερώτηση από g_grayson επί 2019-03-12 08:09:32

reason0104 heat shrink?

2019-03-29 02:07:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)