Όλα τα μηνύματα

Ερ: after updating filmware betaflight 4.1.1 cannot use dshot1200

Ερώτηση από chungkt92 επί 2020-02-17 08:37:19

BG371546569 I have this problem now dshoot 600 no 1200....

2020-10-29 03:13:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: only red color?

Ερώτηση από chungkt92 επί 2020-02-22 10:05:58

Samchan Yes.

2020-02-26 08:51:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how to use dshoot 1200jQuery1113028085659332978463_1582110698224

Ερώτηση από chungkt92 επί 2020-02-19 05:11:59

rick72 Dshot 1200 is no longer supported by beta flight

2020-02-19 07:41:13 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)