Όλα τα μηνύματα

BobbyDelGatos I guess you can try fresh batteries and if that doesn’t work take the controller apart and check all the connections.

2023-06-14 12:49:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)