Όλα τα μηνύματα

Ερ: Do these typically need to be sharpened after purchase?

Ερώτηση από DungeonMasterDandy επί 2022-06-17 06:12:59

dennisunger No they are sharp

2022-09-15 06:30:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)