Όλα τα μηνύματα

Ερ: does this thermostat support Fahrenheit or just Celsius?

Ερώτηση από BG234724115 επί 2021-10-06 04:47:29

The seller just Celsius

2021-10-12 03:33:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is it cow hide real leather or microfiber?

Ερώτηση από Robbs επί 2021-02-10 02:46:02

BG234724115 These are leather. Just received mine today👍

2021-10-04 02:30:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)