Όλα τα μηνύματα

Ερ: quelle est le protocole de ce drone ??

Ερώτηση από BG124910532 επί 2023-06-07 12:41:40

Pecy1994 you have to choose your own receiver. elrs, crsf or frsky is OK

2023-11-04 10:20:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)
Pecy1994 03/09/2023
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: can someone pls copy resource list from cli? i deleted it by accident.

Ερώτηση από Pecy1994 επί 2023-04-28 12:20:38

NibGinge flash new firmware, do a full chip erase

2023-05-19 07:20:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)