Όλα τα μηνύματα

Ερ: it is possible to use tbs crosfire receiver? if yes then how?

Ερώτηση από Pecy1994 επί 2022-08-27 09:39:42

jingjingdawang Yes, pls refer to this diagram picture. http://myosuploads3.banggood.com/products/20210720/2021072005075463fb0a4c-1df8-4e21-8a41-f182b25ce549.jpg

2022-08-29 02:20:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: anybody tried actual non-rapidmix version and how different is signal to version with rapidmix?

Ερώτηση από BG443716422 επί 2022-08-04 01:01:15

Pecy1994 i bought it last week. its good googles but diversity is not as good as rapidmix. I will upgradeing it for sure because rapidmix its what makes the difference.

2022-08-13 12:41:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Hobbyboy unless BF has changed in the osd menu, you have to choose gps setting. Now if it's not showing up either it didn't get saved or its not supported.

2022-07-03 05:44:55 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)