Όλα τα μηνύματα

gbrookes If you read it properly it says the battery is not included but it explains there are two sizes, for each battery size they operate with. Batteries are considered dangerous goods, and the 18650 battery this torch would take would probably double the cost of the torch, but it would also last much longer than AA or AAA batteries for the same job. I have had products not arrive here because they had batteries in them that were of a type not allowed here, so I am happy they don't come with batteries because it means i can buy a good one that will do a good job and last for ages.

2022-08-02 04:20:52 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Teotiltil Δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει ως εκκινητης μπαταρίας.α Αλλά ως φορτιστής μπαταρίας μπορεί να δουλέψει αν βάλεις σωστά βολτ και ρεύμα

Teotiltil 21/04/2022
5
Σχόλια (4)

Teotiltil όλες οι ανεμογεννήτριες είναι στη καλύτερη περίπτωση μόνο για να τις βλέπεις και να χαίρεσαι. Λίγο στα σκάφη έχει αξία αλλά και πάλι ένα μικρό φωτοβολταϊκό θα κάνει πολύ καλύτερη πραγματική δουλειά. η Αιολική ενέργεια είναι "άγρια" ενέργεια , ειδικά σε μικρές τέτοιες εφαρμογές. Δηλαδή έχει πολύ μικρές αποδόσεις συνήθως... και τρομακτικά μεγάλες όταν έχει καταιγίδες που σημαίνει και πάλι μπορεί να μην μπορείς να εκμεταλλευτείς την παραγωμενη ενέργεια η οποία γίνεται ωκαι καταστροφική

pitermpantis 27/10/2021
0
Σχόλια (4)

Ερ: this inverter is pure sine wave support 500w fan

Ερώτηση από BG444734955 επί 2021-09-26 07:19:55

Teotiltil no ... it is modified sine wave and i don't think that will work with 500w fan.

2022-04-13 11:09:08 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Teotiltil υπάρχει η δυνατότητα να σου στέλνει μήνυμα. στα σενάρια αν βάλεις ποτέ να ανοίγει και πότε να κλείνει ή με το χρονοδιακόπτη σου στέλνει μήνυμα στο κινητό

pipinos 15/05/2021
Κάνει αυτά που υπόσχεται. Νομίζω, έως τώρα, ότι ποιο έξυπνο σε εξάρτημα ράγας πίνακα με προστασία από διαρροή. Το δοκίμασα με φορτίο μια λυχνία πυρακτώσεως 60W. Λειτουργεί πολύ καλά με σχετικά καλές ενδείξεις. Πρόκειται για ένα διακόπτη μηχανισμού καστάνιας με ρελέ ρευματώθησης (πιέζουμε για να ανοίξει και ξαναπιέζουμε για να κλείσει) Δύο προτάσεις βελτίωσης που θεωρώ ότι πρακτικά θα βοηθούσαν τον χρήστη, είναι να προστεθεί στον διακόπτη οθόνη ενδείξεων (W,A,V) και στο λογισμικό η δυνατότητα αποστολής ειδοποίησης (μηνύματος), όταν συνδέεται και αποσυνδέεται φορτίο στο διακόπτη. Σύντομα θα εγκατασταθεί στον ηλεκτρικό πίνακα και θα επανέλθω με νεότερα. Προσοχή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η εγκατάσταση - συνδεσμολογία του διακόπτη θα πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο. This does what it promises. I think, so far, that clever on a panel rail accessory with leak protection. I tested it with a 60W incandescent lamp. It works very well with relatively good indications. This is a ratchet switch with a electric push relay (push to open and press again to close). Two improvement suggestions that I think would practically help the user are to add to the switch the measurement screen (W, A, V) and to the software the ability to send a notification (message) when a load is connected and disconnected to the switch. It will soon be installed on the electrical panel and I will be back with newer ones. Caution there is a risk of electric shock. The installation - wiring of the switch should be done by an electrician.
10
Σχόλια (7)

Teotiltil when a photovoltaic is working the max actual power is calculated at the max voltage that can produce max amperage. And all of this at 1000cd per m2 irritation. for example this photovoltaic can not exceed 60-65w. i would be actual super happy if i could see around 50w in real conditions. i can predict that in normal conditions would produce about 15v X 2.5A 30-35w max.... Open voltages are useless except to prevent some electronics burning. when the photovoltaic is work the voltage drops significantly.

2022-03-17 02:03:12 Βοηθητικός (5)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: buenos días sirve pará baterías de motos con poco amperaje muchas gracias

Ερώτηση από BG470542246 επί 2021-10-19 06:05:54

Teotiltil yes .. you must know the CCA of every battery tou are testing

2022-03-16 06:36:21 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)