Απαντήσεις

Ερ: Alguém que comprou, sabe me dizer se é original?

Ερώτηση από BG925755113 επί 2021-04-15 14:53:32

BG448211131 o que chegou para mim além de vir com defeito tem forte característica de falsificação.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (9)