Απαντήσεις

PeterWys yes,it works, in betaflight you set it up after measuring your battery voltage with a multimeter.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 4k video stabilization?

Ερώτηση από ROMAS6KA επί 2018-04-08 04:11:33

PeterWys nope

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

PeterWys EUlbt I think you can change it later if you want its a open tx radio

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: De 25€ a 49€ que ha pasado para que suba tanto de precio?

Ερώτηση από ivansanchezgonzalez1 επί 2021-05-04 19:54:38

PeterWys I'msorry i don't know what you're saying

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the spacing between stand off?

Ερώτηση από muzamirr επί 2021-05-03 10:40:53

PeterWys Fitsboth 30.5x30.5 and 20x20 stacks

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What type of antenna does this goggle support?

Ερώτηση από BG114011104 επί 2020-07-24 13:02:24

PeterWys righthand polarised, omni or directional antennas.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can i take pictures with bokeh mode ( background blur) like in dslrs??

Ερώτηση από akshay Shanmughan επί 2018-11-29 01:39:06

PeterWys Idon't think this camera has a mode like that.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)