Απαντήσεις

Ερ: hello, tig welding done?

Ερώτηση από BG211245551 επί 2021-03-12 01:43:11

سلة جدة غالباً لم افهم السؤال سأجيب على حسب مافهمت،، اريد اللحام mig and tig حسب العلومات المذكورة في صفحة الاعلان

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

سلة جدة من المستحيل ان يكون الارتفاع ٤ امتار

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)