Απαντήσεις

Ερ: can you make calls as mobile phone?

Ερώτηση από BG910171710 επί 2022-07-23 22:42:23

VASKAN yes , good tablet

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Willl it work for , W204 pre facelift 2007 ,C320 CDI?

Ερώτηση από BG521855111YASH1 επί 2022-01-18 07:11:44

VASKAN I DONT NOW...NO GOOD CANBUS

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)