Απαντήσεις

Rastigo It's northern rubber nor latex. It's silicone and very good quality product

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it fit Convoy S3?

Ερώτηση από tilen.basin επί 2019-03-02 04:34:27

Rastigo Yes it will fit since the difference between the S2+ and S3 is the metal bezel on head. size is same as S2+. it even works wonderful with the c8 or c8+

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Hello, I was wondering; Are they made of plastic or metal ?

Ερώτηση από Jimsy33 επί 2019-11-05 03:19:58

Rastigo made of metal and are of a good quality

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: How many millimeters of internal diameter?

Ερώτηση από Luciano επί 2020-06-27 06:09:08

Rastigo 28.5mm precisely.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)