Απαντήσεις

Ερ: How much item does it have? One cover or two?

Ερώτηση από nekrothaftis επί 2021-08-12 08:21:27

cadillachenry I HAVE NOT RECIVE MY ORDER,

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: O motor é continuo? ou é Tic-Tac?

Ερώτηση από BG392555165 επί 2021-05-13 07:47:49

cadillachenry i hade no pr, with the silent non ticking clock.

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: do these make a clicking sound while rotating?

Ερώτηση από Quenchy επί 2020-11-20 13:41:01

cadillachenry i did not recieve my ring.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)