Απαντήσεις

Ερ: ainda tem este drone?

Ερώτηση από Jonas85 επί 2020-10-01 10:09:50

Libra Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Libra Theplate that the small part is screwed to also unscrews from the plane. The 4 screws are under the side windows..

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: is the controller present?

Ερώτηση από anselme επί 2020-04-11 06:36:20

Libra Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: when will the RacerStar BA4023 850KV be in stock again? Thanks

Ερώτηση από BG357252311 επί 2023-01-29 05:21:05

Libra When they get it back in stock will you let me know please :)

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)